Om Lomma Folkets Hus

Föreningen

Lomma Folketshusförening är en oberoende kulturförening, med ett brett utbud av kulturaktiviteter Lomma kommun. Vårt mål är att utveckla Folketshusområdet till en mötesplats för nöje och kultur.

Vi arrangerar kulturevenemang för barn, ungdomar och vuxna. Vi utvecklar nya former för kulturmöten och skapande verksamhet. Vi samverkar med myndigheter, företag och organisationer för att utveckla nya former för kultur och skapande verksamhet.

Kort om vårt långsiktiga mål

Föreningens huvudmål är att Folkets Hus, Dansrotundan och gamla arrestlokalen skall bli föreningsdrivna samlingslokaler.

Vår förening har sedan år 2005 arbetat intensivt för att utveckla Folkets Hus och Dansrotundan med dess historiska traditioner till ett kulturcentrum som ska vara en attraktiv plats att besöka även i en modern tid.

Vår grundtanke är att området kring Folkets Hus och Dansrotundan ska sjuda av liv och bjuda på kulturaktiviteter med stor bredd och för alla åldrar. Vi har som mål att verka för att byggnaderna vårdas med omtanke och omsorg samtidigt som parken byggs upp på nytt. Vi vill att området även i framtiden ska användas för musik-, dans- och teaterevenemang och för föreningsmöten och privata fester.

Engagerad styrelse

Styrelsen består av ordförande Filip Åkerberg, kassör Roger Hargeskog, sekreterare Anna Vävargård samt Lotta Larsson, Asr Truesdale, Anki Persson, Simon Hägerklint och Nancy Ressaissi.

Styrelsen träffas en gång i månaden för att avhandla stora och små ärenden. Viktigast är naturligtvis att kunna erbjuda ett rikt utbud av olika evenemang för alla åldrar. Vi har uppnått målet att åstadkomma filmvisningar i Lomma och har fram till våren 2020, i samarbete med biblioteket, kunnat visa ett stort antal direktsändningar av operor från Metropolitan i New York och även andra program.  Vi har teaterföreställningar och musikprogram i både Folkets Hus och Dansrotundan. Framför allt satsar vi på barnkultur och har regelbundet teaterföreställningar som vänder sig till de yngre barnen.

De som gör det möjligt

Vi har ett glatt gäng vi kallar ”Eventpersonal”, medlemmar såväl som icke medlemmar, som vill vara med och se våra föreställningar och roliga evenemang och samtidigt vara delaktiga och fixa före under och efter evenemangen.

Föreningen har olika grupper som arbetar i projektform för att genomföra våra arrangemang på bästa sätt.

  • Vuxenarrangemang – utvecklar, planerar, arrangerar föreställningar och föreläsningar, live på bio, hantverksmässor eller annan verksamhet för vuxna.
  • Barnarrangemang – utvecklar, planerar, arrangerar och genomför verksamhet för barn. Här finns också föreningens maskot – Teatermusen Folke.
  • Kafégruppen – utvecklar, planerar och handhar serveringen vid föreningens arrangemang.
  • HIP-gruppen (Händer I Parken) – utvecklar, planerar, arrangerar och genomför hantverksmässor, julmarknader, loppmarknader samt större event som familjedagar och midsommarfirande etc.
  • Makerspace – Skapande verkstad – vårt projekt att starta upp ett Makerspace koncept med allt från 3D-skrivare till symaskiner och programmering till skapandeverkstad.
  • Game-Night – utvecklar, planerar, arrangerar bland annat våra populära Game-Nights med konsolspel och VR-miljöer till brädspel och arrangemang för den unga publiken.
  • Marknad – arbetar med vårt utåtriktade material, hemsida och sociala medier.

Grunden i vår verksamhet är att vi arbetar ideellt men i och med vi har så pass omfattande verksamhet som kräver mycket personal så får vår eventpersonal ett litet arvode när de är med och skapar magi för våra besökare.