Om Lomma Folkets Hus

Föreningen

Lomma Folketshusförening är en oberoende kulturförening som erbjuder ett mångsidigt utbud av kulturaktiviteter i Lomma kommun. Vårt främsta mål är att omvandla Folketshusområdet till en livlig och pulserande mötesplats för nöje och kultur.

Vi strävar efter att arrangera kulturevenemang som tilltalar alla åldersgrupper – barn, ungdomar och vuxna. Genom att ständigt utveckla nya former av kulturmöten och skapande verksamhet försöker vi skapa en dynamisk och inkluderande kulturupplevelse för vår gemenskap.

Genom samverkan med myndigheter, företag och olika organisationer arbetar vi för att utforska och utveckla nya sätt att främja kultur och skapande verksamhet i vårt samhälle. Vi är engagerade i att skapa en rik kulturell miljö där alla kan delta och uppskatta kreativitetens kraft.

Kort om vårt långsiktiga mål

Vår förenings vision är att omvandla Folkets Hus, Dansrotundan, den gamla arrestlokalen och parken till pulserande och gemenskapsdrivna samlingsplatser.

Genom åren, sedan 2005, har vi arbetat obevekligt för att förvandla Folkets Hus och Dansrotundan, med sina djupa historiska rötter, till ett levande kulturcentrum som står i harmoni med vår moderna tid.

Vår hjärtefråga är att göra området kring Folkets Hus och Dansrotundan till en kreativ oas, där kulturella aktiviteter frodas och lockar människor i alla åldrar. Vi strävar efter att vårda byggnaderna med ömhet och omtanke samtidigt som vi återuppbygger parken till sin forna glans.

Vår dröm är att området även i framtiden ska vara en plats för musik, dans, teater och andra kulturella evenemang, där föreningsmöten och privata fester får blomstra i gemenskapens atmosfär. Vi ser fram emot att forma en framtid där kreativitet och samhörighet är kärnan i vår gemenskap.

Engagerad styrelse

I styrelsen finns en engagerad grupp bestående av ordförande Filip Åkerberg, kassör Roger Hargeskog, sekreterare Anna Vävargård samt styrelseledamöterna Lotta Larsson, Asr Truesdale, Anki Persson och Simon Hägerklint, valda under årsstämman. Styrelsen har även beslutat att adjungera Ole Djurlev och Emelie Lindman.

Månatliga möten hålls av styrelsen för att diskutera både stora och små frågor. Prioriteringen ligger naturligtvis på att erbjuda ett mångfacetterat utbud av evenemang som tilltalar alla åldersgrupper. Deras engagemang och beslutsamhet är nyckeln till att skapa en levande och inkluderande kulturmiljö för hela samhället.

Våra fantastiska hjältar

Bakom varje lyckat evenemang finns vårt glada gäng, vår “Eventpersonal”. Här samlas både medlemmar och icke-medlemmar, alla ivriga att uppleva våra föreställningar och roliga events samtidigt som de aktivt bidrar före, under och efter evenemangen.

Föreningen organiserar olika grupper som arbetar projektbaserat för att göra våra arrangemang så minnesvärda som möjligt.

  • I gruppen Barnarrangemang utvecklar, planerar och arrangerar vi aktiviteter för våra små. Här är också Teatermusen Folke, föreningens maskot, med på noterna!
  • Kafégruppen tar hand om serveringen vid våra arrangemang med omsorg och kreativitet.
  • Med HIP-gruppen (Händer I Parken) skapar vi allt från hantverksmässor, midsommarfirande till familjedagar, julmarknader och större evenemang i parken.
  • Makerspace – Skapande verkstad – vårt projekt att starta upp ett Makerspace koncept med allt från 3D-skrivare till symaskiner och programmering till skapandeverkstad.
  • Game-Night – Game-Night-gruppen bjuder in till kvällar fyllda med konsolspel, brädspel och spännande VR-upplevelser.
  • Marknad – arbetar med vårt utåtriktade material, hemsida och sociala medier.

I grunden är vår verksamhet ideell, men eftersom vi har så många fantastiska evenemang och behöver mycket personal, får vår eventpersonal en liten ersättning för att de är med och skapar magi för våra besökare. Tillsammans gör vi det möjligt!