Biograf

NEJ DET FINNS INGEN BIOGRAF I LOMMA MEN …

Vår förening arbetar för att registrera en biograf i Lomma.

Salongen blir i Kulturboxen på Pilängskolan.

Med vårt avtal genom Folkets Hus och Parker kommer vi kunna visa hela den livesända repertoaren men också aktuella kommersiella filmer med samma premiärdatum som i storstäderna.

Film är bäst på bio och därför vill vi visa mamma/pappabio dagtid, filmer för de yngre på helgen och toppfilmer kvällstid.

Vi står redo med personal, idé och en genomförandeplan för att driva biografen och vad som behövs nu är en utrustning som är godkänd för att visa biofilm.

För att kunna visa hela utbudet kommer vi behöva investera i ny utrustning.

Kostnad: c:a 400- 600.000 kronor beroende på lokalen och dess mått etc. samt om det även behövs ljud eller om det går att använda befintlig.

Hos Svenska Filminstitutet (SFI) har vi möjlighet att söka stöd till teknisk utrustning som kan beviljas för upp till 300 000 kronor per salong.

Påverka Din politiker

Skriv till din lokala partiföreträdare och berätta för denna hur bra du tycker vårt förslag är och varför denne bör engagera sig i frågan!

Oscar Magnusson (M)
oscar.magnusson@lomma.se

Sebastian Merlöv (S)
sebastian.merlov@lomma.se
Ja, vi har att det ska finnas biografverksamhet i kommunen som punkt i vårt kommunala handlingsprogram för nästa mandatperiod.

Jakob Hobér (C)
jakob.hober@lomma.se
Centerpartiet är inte beredd att avge något omedelbart löfte då beslut bör tas när man har en helhetsbild av budgetläget inför kommande år, vi anser det inte möjligt/seriöst att avge ett specifikt löfte i dagsläget.

Peppe Pollack (L)
peppe.pollack@lomma.se
Vi liberaler går till val på att höja föreningsbidragen. Dessa kan er förening nyttja för att delfinansiera bion. Dessvärre har vi svårt att stötta en enskild förening med stora summor.

Natalia Engstedt (SD)
natalia.engstedt@lomma.se
Sverigedemokraterna anser att en biograf hade varit ett välkommet tillskott i kommunens kultur och föreningsliv. 

Martin Ericsson (FB)
martin.ericsson@lomma.se
Fokus Bjärred är positiva till en biograf i Lomma.

Kristdemokraterna och Miljöpartiet saknar poster i nämnden men partiet kan nås via e-post.

Nu vet vi ju inte om dessa kommer vara frontpersoner och kulturens förkämpar efter valet men vi kan hoppas på att de så fall passar bollen till sina efterträdare.