Biograf

NEJ DET FINNS INGEN BIOGRAF I LOMMA MEN …

Vår förening arbetar för att registrera en biograf i Lomma.

Med vårt avtal genom Folkets Hus och Parker kommer vi kunna visa hela den livesända repertoaren men också aktuella kommersiella filmer med samma premiärdatum som i storstäderna.

Film är bäst på bio och därför vill vi visa mamma/pappabio dagtid, filmer för de yngre på helgen och toppfilmer kvällstid.

Vi står redo med personal, idé och en genomförandeplan för att driva biografen och vad som behövs nu är en utrustning som är godkänd för att visa biofilm.

För att kunna visa hela utbudet kommer vi behöva investera i ny utrustning.

Kostnad: c:a 400- 600.000 kronor beroende på lokalen och dess mått etc. samt om det även behövs ljud eller om det går att använda befintlig.

Hos Svenska Filminstitutet (SFI) har vi möjlighet att söka stöd till teknisk utrustning som kan beviljas för upp till 300 000 kronor per salong.

Vi har tidigare arbetat för att kunna öppna upp en biograf i Pilängskolans kulturbox men tyvärr så verkar tjänstemän och politiker inte helt intresserade av denna lösning. Nu har vi riktat in oss på alternativet att återigen öppna upp Sagabiografen på Folkets Hus.