TELEFON:
040 41 25 25
Observera!
Telefonen inte alltid är bemannad

BESÖKSADRESS:
Lomma Folkets Hus,
Strandvägen 120,
234 32 Lomma

POSTADRESS:
Lomma Folkets Hus,
Östra Almgatan 33,
234 37 Lomma

BIBLIOGRAFEN:
Lomma Bibliotek,
Hamntorget 1,
234 39 Lomma

Boka lokal: Lomma kommun, 040-641 10 00

Sök